Świat Pieniądza

Praktyczna wiedza dla młodzieży, o tym jak poruszać się po dżungli kapitalizmu.


O książce Świat Pieniądza.


Informacja o książce Świat Pieniądza
Materiały dla wychowawców.
Pomoce do prowadzenia zajeć z młodzieżą


Materiały dla przedsiębiorców.
Pomóż szkołom i władzom lokalnym w twojej gminie dotrzeć do dzieci z wiedzą o gospodarce rynkowej.


Informacje o fundacji Świat Pieniądza.
Trochę informacji o nas.


Zagraniczne wersje Świata Pieniądza.
Jedyna polska książka o gospodarce dla dzieci tłumaczona i wydawana zagranicą.